امروز
1403 خرداد 31
8 8

خدمات مشاوره مهندسی

خلاصه :

شرکت فنی مهندسی بهسا تجارت در زمینه فعالیت های مهندسی و مشاوره ای، با تکیه بر تیم طراحی و مهندسی با تجربه، در زمینه های زیر خدمات مشاوره ای ارایه می نماید:


ارایه مشاوره و اخذ استاندارد های مدیریت کیفیت برای سازمان ها و شرکت های  وابسته به صنعت خودرو
تدوین مدارک فنی، اخذ تاییدیه قطعه، ارایه راهکار های مهندسی و اجرای روش های مهندسی در زمینه های تست و آزمون، فرایند های خطاناپذیر سازی، طراحی فرایند و کنترل پروژه بخشی از این فعالیت ها در این حوزه می باشد.
اجرای APQP,ANPQP, SURVEY PLAN, SQA, SQA+, Q3P, SPASS مطابق بر الزامات IATF , ISO TS 16949 
 

 

اجرای پروژه های طراحی قطعه و محصول
در این فرایند از طریق نرم افزار های مدلسازی و طراحی نظیر CATIA , SOLID WORK فرایند طراحی قطعه و محصول انجام می گیرید و طرح ها در فضای دو بعدی (2D) و سه بعدی  (3D)قابل انجام و تحویل می باشد.
 

اجرای پروژه های شبیه سازی و تحلیل نرم افزاری 
در این فرایند پروژه های صنعتی بزرگ و کوچک توسط نرم افزار های ANSYS, ABAQUS, HYPERMESH, PARTICLEWORK, NX, MOLD FLOW قابل انجام می باشد.
 

اجرای پروژه های مهندسی پلیمر
انجام پروژه های تحقیقاتی و تولیدی در زمینه های مهندسی پلیمر در صنایع مختلف توسط تیم مهندسی پلیمر قابل انحام می باشد. اعضای تیم مهندسی پلیمر بهسا تجارت تشکیل شده از فارغ التحصیل شده های دانشگاه های معتبر کشور می باشد و سابقه  کاری درخشان در پلیمرهای مهندسی و صنایع خودرویی را دارند.
اجرای پروژه های مهندسی شیمی
انجام پروژه های تحقیقاتی نوآوری و تولیدی در زمینه های مهندسی شیمی در صنایع مختلف توسط تیم مهندسی شیمی.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0