امروز
1403 خرداد 31
18 7
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

شرکت فنی مهندسی بهسا تجارت در زمینه فعالیت های مهندسی و مشاوره ای، با تکیه بر تیم طراحی و مهندسی با تجربه، در زمینه های زیر خدمات مشاوره ای ارایه می نماید:

ادامه

شرکت مهندسی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی با تکیه بر تیم طراحی کارامد و سوابق اجرایی درخشان در این زمینه، آماده ارایه خدمات طراحی و ساخت در پروژه های تولیدی و آزمایشگاهی به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.

ادامه

طراحی آزمون، طراحی روش آزمون، طراحی و ساخت دستگاه برای کنترل و صحه گذاری بر عملکرد قطعات و محصولات برای سازمان ها بخشی از فعالیت های ما در این زمینه می باشد.

ادامه

در زمینه تجهیزات بسته بندی، امکان ارایه خدمات طراحی و ساخت برای محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و تمام محصولات در دسته جامدات و مایعات، وجود دارد.

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

خدمات مشاوره مهندسی

شرکت فنی مهندسی بهسا تجارت در زمینه فعالیت های مهندسی و مشاوره ای، با تکیه بر تیم طراحی و مهندسی با تجربه، در زمینه های زیر خدمات مشاوره ای ارایه می نماید:

ادامه
تجهیزات صنعتی

شرکت مهندسی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی با تکیه بر تیم طراحی کارامد و سوابق اجرایی درخشان در این زمینه، آماده ارایه خدمات طراحی و ساخت در پروژه های تولیدی و آزمایشگاهی به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.

ادامه
دستگاه های تست و آزمون

طراحی آزمون، طراحی روش آزمون، طراحی و ساخت دستگاه برای کنترل و صحه گذاری بر عملکرد قطعات و محصولات برای سازمان ها بخشی از فعالیت های ما در این زمینه می باشد.

ادامه
دستگاه های بسته بندی

در زمینه تجهیزات بسته بندی، امکان ارایه خدمات طراحی و ساخت برای محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و تمام محصولات در دسته جامدات و مایعات، وجود دارد.

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی