امروز
1403 مرداد 3
33 15

دستگاه های بسته بندی

خلاصه :

در زمینه تجهیزات بسته بندی، امکان ارایه خدمات طراحی و ساخت برای محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و تمام محصولات در دسته جامدات و مایعات، وجود دارد.


در زمینه تجهیزات بسته بندی، امکان ارایه خدمات طراحی و ساخت برای محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و تمام محصولات در دسته جامدات و مایعات، وجود دارد.
ارایه خدمات بسته بندی برای تمام مراحل فرایند از ابتدای خطوط تولید تا انتهای خط تولید قابل اجرا می باشد.
شرکت مهندسی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی با تکیه بر تیم طراحی کارامد و سوابق اجرایی درخشان در این زمینه، آماده ارایه خدمات طراحی و ساخت در پروژه های تولیدی و آزمایشگاهی به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.
 

نمونه های دستگاه های بسته بندی 
 


در زمینه تجهیزات بسته بندی، امکان ارایه خدمات طراحی و ساخت برای محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و تمام محصولات در دسته جامدات و مایعات، وجود دارد.
ارایه خدمات بسته بندی برای تمام مراحل فرایند از ابتدای خطوط تولید تا انتهای خط تولید قابل اجرا می باشد.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0