امروز
1403 خرداد 31
37 5
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

شرکت فنی مهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، به منظور مشارکت در زنجیره تامین شرکت ها،‌ آماده همکاری و عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت های فعال در صنعت خودرو می باشد.

ادامه

شرکتمهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت و تامین تجهیزات صنعتی، آماده تامین دستگاه و تجهیزات به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.

ادامه

شرکت مهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه تامین روانکار های صنعتی، در کنار شریک بازرگانی خود با نام آبان تجارت، آماده ارایه خدمات مشاوره، فرمولاسیون و تولید روانکار های درخواستی، ابداع روانکار های صنعتی مطابق با نیاز مشتری یا ارایه محصولات مشابه برند های معتبر خارجی بصورت تولید ۱۰۰ درصد داخلی می باشد.

ادامه

شرکت بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه تامین محصولات ساختمانی، در نظر دارد رنگ نانو آنتی باکترال را برای سازمان ها، ادارات، کارخانجات تولیدی، آزمایشگاه ها، مراکز درمانی و آموزشی را ارایه نماید

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

قطعات صنعت خودرو

شرکت فنی مهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، به منظور مشارکت در زنجیره تامین شرکت ها،‌ آماده همکاری و عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت های فعال در صنعت خودرو می باشد.

ادامه
دستگاه و تجهیزات صنعتی

شرکتمهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت و تامین تجهیزات صنعتی، آماده تامین دستگاه و تجهیزات به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.

ادامه
روان کار های صنعتی

شرکت مهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه تامین روانکار های صنعتی، در کنار شریک بازرگانی خود با نام آبان تجارت، آماده ارایه خدمات مشاوره، فرمولاسیون و تولید روانکار های درخواستی، ابداع روانکار های صنعتی مطابق با نیاز مشتری یا ارایه محصولات مشابه برند های معتبر خارجی بصورت تولید ۱۰۰ درصد داخلی می باشد.

ادامه
رنگ آنتی باکتریال و ضد ویروس

شرکت بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه تامین محصولات ساختمانی، در نظر دارد رنگ نانو آنتی باکترال را برای سازمان ها، ادارات، کارخانجات تولیدی، آزمایشگاه ها، مراکز درمانی و آموزشی را ارایه نماید

ادامه

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی