امروز
1403 خرداد 31
25 7

قالب های صنعتی

خلاصه :


در شرکت بهسا تجارت، پروژه های طراحی و ساخت قالب های صنعتی را در انواع پروژه های تحقیقاتی و تولیدی، با تکیه بر تیم توانمند طراحی، قابل انجام می باشد.
فعالیت ها در این زمینه در دو بخش اصلی قابل انجام می باشد:
قالب های فلزی (قالب های پرس و پروگرسیو ) که برای فرم دادن، برش، خم کردن و کشش قطعات استفاده می شوند که با نام سنبه ماتریس شناخته می شود.
 

قالب های فلزی سنبه ماتریس و پروگرسیو
 


قالب های تزریق پلاستیک که امروزه موارد استفاده و کاربرد آنها در صنایع مختلف بسیار گسترده شده است.
 
قالب های تزریق پلاستیک
 

 
در این بخش با تکیه بر دانش و سوابق طرح های اجرایی و تجهیزات قابل بهره برداری توسط اعضای تیم طراحی، کلیه فرایند طراحی و ساخت توسط شرکت بهسا تجارت انجام می گیرد.
همچنین در صورت نیاز به ثبت سفارش طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک توسط شرکت های خارجی، این خدمات نیز توسط شرکت بهسا تجارت قابل انجام می باشد. سوابق همکاری با شرکت های قالب ساز بسیار توانمند خارجی که در کشور تایوان و چین فعالیت می نمایند، بخشی از کارنامه این شرکت می باشد. 

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0