امروز
1403 خرداد 31
52 4
صفحه 1

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

شرکت فنی مهندسی بهسا تجارت در زمینه فعالیت های مهندسی و مشاوره ای، با تکیه بر تیم طراحی و مهندسی با تجربه، در زمینه های زیر خدمات مشاوره ای ارایه می نماید:

ادامه

شرکت فنی مهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، به منظور مشارکت در زنجیره تامین شرکت ها،‌ آماده همکاری و عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت های فعال در صنعت خودرو می باشد.

ادامه

شرکتمهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت و تامین تجهیزات صنعتی، آماده تامین دستگاه و تجهیزات به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.

ادامه

شرکت مهندسی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی با تکیه بر تیم طراحی کارامد و سوابق اجرایی درخشان در این زمینه، آماده ارایه خدمات طراحی و ساخت در پروژه های تولیدی و آزمایشگاهی به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.

ادامه

شرکت مهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه تامین روانکار های صنعتی، در کنار شریک بازرگانی خود با نام آبان تجارت، آماده ارایه خدمات مشاوره، فرمولاسیون و تولید روانکار های درخواستی، ابداع روانکار های صنعتی مطابق با نیاز مشتری یا ارایه محصولات مشابه برند های معتبر خارجی بصورت تولید ۱۰۰ درصد داخلی می باشد.

ادامه

طراحی آزمون، طراحی روش آزمون، طراحی و ساخت دستگاه برای کنترل و صحه گذاری بر عملکرد قطعات و محصولات برای سازمان ها بخشی از فعالیت های ما در این زمینه می باشد.

ادامه

شرکت بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه تامین محصولات ساختمانی، در نظر دارد رنگ نانو آنتی باکترال را برای سازمان ها، ادارات، کارخانجات تولیدی، آزمایشگاه ها، مراکز درمانی و آموزشی را ارایه نماید

ادامه

در زمینه تجهیزات بسته بندی، امکان ارایه خدمات طراحی و ساخت برای محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و تمام محصولات در دسته جامدات و مایعات، وجود دارد.

ادامه

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

خدمات مشاوره مهندسی

شرکت فنی مهندسی بهسا تجارت در زمینه فعالیت های مهندسی و مشاوره ای، با تکیه بر تیم طراحی و مهندسی با تجربه، در زمینه های زیر خدمات مشاوره ای ارایه می نماید:

ادامه
قطعات صنعت خودرو

شرکت فنی مهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، به منظور مشارکت در زنجیره تامین شرکت ها،‌ آماده همکاری و عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت های فعال در صنعت خودرو می باشد.

ادامه
دستگاه و تجهیزات صنعتی

شرکتمهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت و تامین تجهیزات صنعتی، آماده تامین دستگاه و تجهیزات به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.

ادامه
تجهیزات صنعتی

شرکت مهندسی بهسا تجارت، در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی با تکیه بر تیم طراحی کارامد و سوابق اجرایی درخشان در این زمینه، آماده ارایه خدمات طراحی و ساخت در پروژه های تولیدی و آزمایشگاهی به منظور تجهیز سالن های تولیدی، کارخانجات و فضاهای مسکونی و تجاری می باشد.

ادامه
روان کار های صنعتی

شرکت مهندسی و بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه تامین روانکار های صنعتی، در کنار شریک بازرگانی خود با نام آبان تجارت، آماده ارایه خدمات مشاوره، فرمولاسیون و تولید روانکار های درخواستی، ابداع روانکار های صنعتی مطابق با نیاز مشتری یا ارایه محصولات مشابه برند های معتبر خارجی بصورت تولید ۱۰۰ درصد داخلی می باشد.

ادامه
دستگاه های تست و آزمون

طراحی آزمون، طراحی روش آزمون، طراحی و ساخت دستگاه برای کنترل و صحه گذاری بر عملکرد قطعات و محصولات برای سازمان ها بخشی از فعالیت های ما در این زمینه می باشد.

ادامه
رنگ آنتی باکتریال و ضد ویروس

شرکت بازرگانی بهسا تجارت، در زمینه تامین محصولات ساختمانی، در نظر دارد رنگ نانو آنتی باکترال را برای سازمان ها، ادارات، کارخانجات تولیدی، آزمایشگاه ها، مراکز درمانی و آموزشی را ارایه نماید

ادامه
دستگاه های بسته بندی

در زمینه تجهیزات بسته بندی، امکان ارایه خدمات طراحی و ساخت برای محصولات غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی، شوینده ها و تمام محصولات در دسته جامدات و مایعات، وجود دارد.

ادامه

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی